logo

Kleuter- en lager onderwijs

De types

Type basisaanbod

Voor kinderen met een licht mentale handicap en voor kinderen met leerstoornissen. (Dit type vervangt de vroegere types 1 en 8)

Type 2

Voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Type 4

Voor kinderen met een motorische beperking.

Type 9

Voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking.