logo

Welkom!

  • Welkom op onze website!
  • 31 maart: Begin Paasvakantie
  • 15 april: Einde Pasvakantie
  • 17 april: Oudercomité
  • 30 april: Facultatieve verlofdag

Welkom op de website van VIBO, Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs.

Wij bieden kleuter-, lager en secundair onderwijs aan in Oud-Turnhout en Turnhout.

We doen dat vanuit een duidelijke missie en visie.

Het VIBO-Oudercomité brengt alle ouders samen die de school een warm hart toedragen

en op een of andere manier de werking willen versterken.