logo

Welkom!

  • Welkom op onze website!
  • Wij wensen iedereen een deugddoende vakantie!
  • Vanaf 20 augustus zijn wij weer bereikbaar, ook voor inschrijvingen!

Welkom op de website van VIBO, Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs.

Wij bieden kleuter-, lager en secundair onderwijs aan in Oud-Turnhout en Turnhout.

We doen dat vanuit een duidelijke missie en visie.

Het VIBO-Oudercomité brengt alle ouders samen die de school een warm hart toedragen

en op een of andere manier de werking willen versterken.