• Inschrijvingen?
 • Voorrangsgroepen vanaf 29 maart 2019 om 9 uur, telkens tijdens de schooluren
 • Alle anderen vanaf 29 april 2019 om 9 uur, telkens tijdens de schooluren
 • Bel ons op 014 42 69 45

  Duaal leren

  Duaal leren, de combinatie tussen schoollopen en geld verdienen. Alle info leest u als u hier klikt

  VIBO BuSO De Ring

  VIBO BuSO Vibo De Ring biedt aan jongeren met een attest OV3 type basisaanbod , T4 en T9 een algemene, sociale en beroepsvorming aan die voorbereidt op tewerkstelling in het normaal economisch circuit, zelfstandig wonen en werken.

  In onze observatiejaren ontdekken de jongeren hun mogelijkheden en helpen wij hen om een beroepskeuze te maken.

  In de opleidingsfase (2 leerjaren) verwerven zij de basisvaardigheden die nodig zijn om het vak van hun keuze te kunnen uitoefenen.

  Afbeelding welkom pagina

  In de kwalificatiefase (2 leerjaren) gaan zij op stage in bedrijven en instellingen uit de sector.

  Wanneer zij slagen in de kwalificatieproef kunnen zij een kwalificatiegetuigschrift voor hun afdeling behalen.

  Zowel in de praktijk als in de algemeen vormende vakken zijn het ‘leren leren’ en de vorming van de sociale vaardigheden de rode draad binnen het geheel.

  Ook dit bieden wij aan

  • Voorbereiding op het theoretisch rijbewijs
  • Voorbereiding op het examen VCA
  • Praktijk op verplaatsing
  • Stages in het NEC (normaal economisch circuit)
  • Leren-leren en sociaal emotionele vorming
  • Projectwerking ASV met logo-ondersteuning
  • Intense samenwerking CLB
  • Sociaal verpleegkundigen
  • Leerlingbegeleiding

  Ons team

  Ons team bestaat uit enthousiaste ASV-leerkrachten (algemene vakken), BGV-leerkrachten (beroepsgerichte vakken), een GOK-coördinator, een logopedist, sociaal verpleegkundigen, leerlingenbegeleiders, een orthopedagoog en een psycholoog.