Studie-aanbod

MSO-OV1

 • MSO is een schooltraject op maat van de jongere.
 • Algemene vorming, toekomstgerichte vorming (TGV) en dagbesteding zijn de basiscomponenten waarrond we de opleiding vorm geven. Dat gebeurt in 3 opleidingsfasen. De hoofddoelstelling is een optimale integratie in de maatschappij vanuit eigen talenten en persoonlijke draagkracht.
 • Zowel voltijdse als deeltijdse trajecten zijn mogelijk.
 • Stages (SMT) bouwen we geleidelijk aan op.
 • Jongeren die willen, kunnen examens afleggen voor de Examencommissie.
 • Jongeren die willen, combineren ons aanbod met een vorming in een CVO.
 • OV4

  Binnen OV4 volgen we dezelfde leerplannen als in het regulier secundair onderwijs. Jongeren die hun diploma behalen, komen dus op dezelfde manier op de arbeidsmarkt als hun leeftijdsgenoten.

  In het Kasteelpark hebben jongeren de keuze tussen:
  • BSO Office & Retail: 6 jaren, met 2 opties voor een 7de specialisatiejaar (Business Support - Logistics)
  • TSO Handel: 5 jaren (nieuw vanaf 2018-2019!)