logo

Welkom!

  • Welkom op onze website!
  • 6 december: Schoolraad
  • Dit jaar is er geen Kerstmarkt; noteer nu alvast 4 maart en 4 mei!
  • 22 december: Begin van de Kerstvakantie
  • 4 februari: Begin van de krokusvakantie
  • 16 februari: Bingoavond door het Oudercomité

Welkom op de website van VIBO, Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs.

Wij bieden kleuter-, lager en secundair onderwijs aan in Oud-Turnhout en Turnhout.

We doen dat vanuit een duidelijke missie en visie.

Het VIBO-Oudercomité brengt alle ouders samen die de school een warm hart toedragen

en op een of andere manier de werking willen versterken.