logo

Welkom!

  • 20 oktober: vormingsavond Gamen
  • 23 oktober: spaghettifestijn BKLO
  • 28 oktober: Boerderijfeesten
  • 29 oktober - 6 november: herfstvakantie
  • 11 november: Wapenstilstand

Welkom op de website van VIBO, Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs.

Wij bieden kleuter-, lager en secundair onderwijs aan in Oud-Turnhout en Turnhout.

We doen dat vanuit een duidelijke missie en visie.

Het VIBO-Oudercomité brengt alle ouders samen die de school een warm hart toedragen

en op een of andere manier de werking willen versterken.