logo

Welkom!

  • Welkom op onze website!
  • 10-18 februari: Krokusvakantie
  • 20 februari: Vormingsavond Online relaties en seksualiteit
  • 3 maart: Masterdinner
  • 4 maart: Brunch

Welkom op de website van VIBO, Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs.

Wij bieden kleuter-, lager en secundair onderwijs aan in Oud-Turnhout en Turnhout.

We doen dat vanuit een duidelijke missie en visie.

Het VIBO-Oudercomité brengt alle ouders samen die de school een warm hart toedragen

en op een of andere manier de werking willen versterken.