logo

Welkom!

  • Welkom op onze website!
  • 12 juni: Oudercomité
  • 14 juni: Schoolraad BuSO-scholen
  • 22 juni: Dwars door Oud-Turnhout
  • 29 juni: Laatste schoolhalvedag

Welkom op de website van VIBO, Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs.

Wij bieden kleuter-, lager en secundair onderwijs aan in Oud-Turnhout en Turnhout.

We doen dat vanuit een duidelijke missie en visie.

Het VIBO-Oudercomité brengt alle ouders samen die de school een warm hart toedragen

en op een of andere manier de werking willen versterken.