logo

Welkom!

  • Welkom op onze website!
  • 10 en 11 mei: Vakantiedagen
  • 21 mei: Vakantiedag
  • 28 mei: Ouderraad

Welkom op de website van VIBO, Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs.

Wij bieden kleuter-, lager en secundair onderwijs aan in Oud-Turnhout en Turnhout.

We doen dat vanuit een duidelijke missie en visie.

Het VIBO-Oudercomité brengt alle ouders samen die de school een warm hart toedragen

en op een of andere manier de werking willen versterken.