logo

Welkom!

  • 6 juni: Schooluitstap Het Kasteelpark
  • 12 en 13 juni: Evaluaties De Brem OV1
  • 12 juni: Schoolraden BuSO
  • 13 juni: Oudercomité
  • 16 juni: Schooluitstap De Brem OV1
  • 26 t.e.m. 29 juni: Evaluaties Het Kasteelpark

Welkom op de website van VIBO, Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs.

Wij bieden kleuter-, lager en secundair onderwijs aan in Oud-Turnhout en Turnhout.

We doen dat vanuit een duidelijke missie en visie.

Het VIBO-Oudercomité brengt alle ouders samen die de school een warm hart toedragen

en op een of andere manier de werking willen versterken.