logo

Welkom!

  • Welkom op onze website!
  • 16 oktober: Vormingsavond online- relaties en seksualiteit
  • 27 oktober: Begin van de herfstvakantie
  • 13 november: Oudercomité
  • 6 december: Schoolraad
  • 22 december: Begin van de Kerstvakantie

Welkom op de website van VIBO, Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs.

Wij bieden kleuter-, lager en secundair onderwijs aan in Oud-Turnhout en Turnhout.

We doen dat vanuit een duidelijke missie en visie.

Het VIBO-Oudercomité brengt alle ouders samen die de school een warm hart toedragen

en op een of andere manier de werking willen versterken.